dilluns, 18 de juny de 2018

La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca


Aquesta setmana es celebra el XXII Congreso Nacional de Historia del Arte. Vestir la Arquitectura, que es durà a terme a Burgos del 19 al 22 de juny. En ell hi participaran Tina Sabater, Antònia Juan i Magdalena Cerdà, membres del GRESMED, amb la comunicació "La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca" en la qual presentaran el projecte i+D homònim en el que participen, juntament amb altres investigadors, i dirigit per la Dra. Tina Sabater. 

Per a més informació sobre el congrés vegeu: CEHA2018

La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca

diumenge, 13 de maig de 2018

Visita al Museu Diocesà i a la Mare de Déu de Sencelles


La Fundació Mn. Bartomeu Oliver de Sencelles organitza una visita cultural a Palma per al dissabte dia 19 de maig de 2018. En ella hi participa la Dra. Magdalena Cerdà, membre del GRESMED, que dirigirà la visita guiada a la Mare de Déu de Sencelles i a les sales d'art gòtic del Museu Diocesà de Mallorca.

Per a més informació vegeu: Fundació Mn. Bartomeu Oliver

dilluns, 7 de maig de 2018

El testament d’Agnès de Pacs i Segarra (ca. 1415-1485)


L’Arxiu del Regne de Mallorca us convida a participar en l’activitat El document del mes, el 10 de maig, a les 18 h

La quarta edició d’El document del mes tindrà lloc el pròxim dijous, a les 18 h, a l’Arxiu del Regne de Mallorca. En aquest ocasió, el document triat és el testament d’Agnès de Pacs i Segarra (ca. 1415-1485) que serà explicat i analitzat per la Dra. Maria Barceló Crespí, catedràtica d'Història Medieval (UIB).

Amb aquesta activitat, organitzada per l’Arxiu del Regne i impulsada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, es pretén donar a conèixer els principals documents conservats en aquesta Institució i complir així el compromís de difondre entre la ciutadania el patrimoni documental de les nostres illes.

Agnès de Pacs i Segarra potser sigui la dona de la seva època que més apareix en la documentació. Ha estat famosa a causa de l'exercici de la promoció cultural, com a protectora de l'Estudi General i, sobretot, de la càtedra lul·liana, per la preocupació envers la figura de Ramon Llull. Per altra banda, el seu nom ocupa un lloc destacat en l'economia i en la vida social del moment. Pertanyia a una família notable pel seu poder econòmic, pel seu prestigi social i per la seva influència política. Era filla d'Hug de Pacs i de Francesquina Segarra i estava emparentada amb destacades famílies com els Dameto, Espanyol, Gual, Pont, Quint, Safortesa, Valentí, Vida, etc., totes elles membres de l'oligarquia ciutadana. Maridà amb Nicolau de Quint i Net, fill d'una distingida i rica família de mercaders. Agnès restà vídua durant cinquanta anys. La importància econòmica de la família donà lloc a l'apel·latiu de la "vídua daurada", com era coneguda popularment.
 
El document del mes és una activitat amb assistència lliure, que es fa a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca, un dijous de cada mes, a les 18 h. Les persones interessades es poden inscriure enviant un correu electrònic a arm@arxregne.caib.es o telefonant al 971177340 o al 971177341.

divendres, 4 de maig de 2018

L'itinerari de l'Emperador Carles V per Ciutat de Mallorca (1541)

NOVA ACTIVITAT

Recorregut seguint l'itinerari que féu per Ciutat l'Emperador Carles V el 1541, quan s'aturà de pas cap a Alger, seguint el text del llibre de la "Benaventurada vinguda de l'emperador i rei don Carles" (1541).

Visita guiada a càrrec del Dr. Gabriel Ensenyat Pujol.

Dimarts dia 8 de maig. La concentració a les 18'00h en la cantonada del carrer d'Antoni Maura amb el passeig Sagrera.

Organitza: Societat Arqueològica Lul·liana

dimecres, 28 de març de 2018

La ciutat medieval: art, història i literatura

VI Seminari d'Estudis Medievals. La ciutat medieval: art, història i literatura.

9, 16 i 23 de març de 2018
L’auge i l’exponencial creixement que experimentaren les ciutats durant la baixa edat mitjana les convertiren en espais de desenvolupament no només econòmic i demogràfic sinó també artístic i cultural. Fou en els nuclis urbans on es dugueren a terme les principals iniciatives urbanístiques i arquitectòniques, on es va configurar la casa medieval i la concepció d’espai domèstic. La ciutat fou també l’àmbit d’oci per excel·lència, l’escenari en què es dugueren a terme festes i celebracions tant de la noblesa com del poble. Per tant, la ciutat es convertí en l’eix sobre el qual pivotava la societat medieval i en el nexe d’unió dels diversos estaments que la conformaven. El present seminari pretén analitzar els aspectes més físics i materials de les urbs sense deixar de banda els més intangibles i efímers, per tal d’oferir una visió global i al més integral possible de la ciutat medieval.


Hem tancat el seminari contents per l'èxit que ha tingut. El GRESMED vol agrair a tots els que han fet possible dur a terme aquesta sisena edició del Seminari d'Estudis Medievals: assistents, ponents, Facultat de Filosofia i Lletres, Servei d'Activitats Culturals, Fundació Universitat-Empresa, Universitat de les Illes Balears. Ens veurem en el proper.

Giovanna Valenzano «Palazzi turriti, nobili dimore e case di artigiani e mercanti. Il volto della città medievale in Italia»
Gabriel Ensenyat Pujol «La ciutat de Mallorca en festa: la visita de Carles I el 1541»
Magdalena Riera Frau «Les traces de Madina Mayurqa a la ciutat medieval de la postconquesta»
Maria Barceló Crespí «Seguint el curs de la Riera dins la ciutat de Mallorca medieval: els espais i les gents»
Xavier Renedo i Puig «Ciutat és congregació concordant de moltes persones participants, e tractants e vivents ensems /(ciutat i ciutadans en el /Dotzè del Crestià/ d'Eiximenis)»
Josep Morata Socias«Una aproximación a las transformaciones de la morfología urbana entre la época tardoromana a la altomedieval»
Miquel Àngel Capellà Galmés «Transformació i gènesi de la morfologia urbana baixmedieval: una selecció d'exemples»
Rafael Narbona Vizcaíno «El temps dels joves: desordre, burles i festa a la ciutat medieval»
Júlia Roman Quetglas «Prats, horts i vergers a la ciutat de Mallorca a la baixa edat mitjana»

dissabte, 17 de març de 2018

Sobre tres pinturas del Gótico Italiano en el monasterio de S. Clara de Mallorca

NOVA PUBLICACIÓ

La Dra. Tina Sabater, membre del GRESMED, ha publicat l'article "Sobre tres pinturas del Gótico Italiano en el monasterio de S. Clara de Mallorca" en la revista italiana Arte Medievale, IV Serie, Anno VII 2017, editada per SilvanaEditoriale - Sapienza Università di Roma. En aquest treball l'autora analitza tres pintures sobre taula vinculades al convent de Santa Clara de Ciutat de Mallorca: la Taula de la Passió, la del Calvari i la de Santa Clara, obres claus per entendre la introducció del gòtic italià en l'àmbmit hispànic i catalanoaragonès. La Dra. Sabater indaga sobre l'origen d'aquestes importants peces, que situa en el regne dels Anjou de Nàpols, i vincula la seva arribada a Mallorca a la política promotora de la reina Sança vers les claresses.

Referència: SABATER, Tina: "Sobre tres pinturas del Gótico Italiano en el monasterio de S. Clara de Mallorca", Arte Medievale, IV serie - anno VII, 2017, p. 191-214.

Arte Medievale. Silvana Editoriale 

Taula de la Passió. Museu Diocesà de Mallorca.